banner

POMEM polis alımı başvuruları başladı! POMEM başvuru nasıl yapılır? pa.edu.tr

POMEM polis alımı başvuruları başladı! POMEM başvuru nasıl yapılır? pa.edu.tr

Polis olma gerçek dışı kuran binlerce adayın bir süredir büyük merak ve heyecanla beklediği 21. dönem POMEM başvuruları alınmaya başlandı. Müjdeli haberi duyan binlerce polis adayı, başvurularını yapmaya başladı. Peki 21. dönem POMEM başvuruları nasıl yapılır? İşte detaylar…

POMEM BAŞVURULARI BAŞLADI

Polis elde etmek isteyen yüz binlerce adayın büyük heyecanla beklediği POMEM 21. dönem başvuruları alınmaya başlandı. Ön lisans ve lisans mezunu olan adaylar, başvurularını yapmaya başladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nden POMEM öğrenci alımlarıyla ilgili yapılan açıklamaya tarafından, lisans mezunu 1000 bayan ve 10 bin erkek, ön lisans mezunu 200 bayan ve 1800 erkek olmak üzere toplamda 13 bin polis adayı öğrenci alınacak.

bununla beraber Emniyet Teşkilatı personeli şehit ya da vazife malullerinin eş ya da çocukları, o yıl belirlenen kontenjan dışında tutulacaklar.

POMEM başvuruları için ön başvurular 25 Eylül 2017 tarihinde (bugün) başladı ve başvurular 6 Ekim 2017 tarihine dek sürecek.

POMEM TATBIK NASIL YAPILIR?

POMEM 21. dönem öğrenci alımları için ön başvuruların başlamasıyla birlikte binlerce aday, başvurularını yapmaya başladı. Bir Takım adaylar ise başvuruların nasıl yapılacağını araştırıyor.

POMEM başvuruları, internet üzerinden www.pa.edu.tr adresinden alınacak. Polis Akademisi Başkanlığı’nın internet sitesine giren adaylar, e-Devlet sistemi üzerinden antre yapacak ve başvurusunu gerçekleştirecek.

ÖN LİSANS MEZUNLARI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

LİSANS MEZUNLARI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Uygulama yapmadan önce, adayların uygulama ücretini Halkbank şubelerinden ya da ATM’lerinden yatırmaları gerekmektedir. Halkbank’ın internet bankacılığından uygulama ücreti alınmamaktadır. POMEM başvurusu için ücret 75,00 TL’dir.

Adaylardan başvuru formu esnasında istenen belgeler zarfında “imtihan ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu” istenildiğinden ADAYLARIN SINAV ÜCRETİNİ YATIRIRKEN KENDİ ADINA KENDİ T.C. KİMLİK NUMARASI İLE BİRLİKTE, “21.DÖNEM POMEM GIRIŞ SINAVI” için aidat yatırdıklarını belirterek imtihan ücretini yatırmalarını ve alınan dekontun kişisel olarak başvuru formu evrak teslimi esnasında yanlarında getirmeleri gerekmektedir.

UYARI: GÜVENLIK TEŞKİLATI PERSONELİNDEN ŞEHİT YA DA VAZİFE MALULÜ OLANLARIN EŞ YA DA ÇOCUKLARI SINAV ÜCRETİ YATIRMAYACAKTIR.

POMEM ADAYLARINDA ARANAN NİTELİKLER

POMEM’lere uygulama yapacak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı elde etmek,

b) Önlisans, lisans mezunları ve bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kabul edilen Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar başvurabilir, (Tanıdık Olmayan Ülkeden alınan önlisans, lisans diplomaları YÖK Başkanlığından alınan denklik belgesi ile birlikte kabul edilecektir.)

c) KPSS’de Bakanlıkça belirlenecek taban puan ya da üstünde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2016 veya 2017 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan tarzında (60,00), önlisans mezunları için 2016 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (70,00) taban puan veya üzerinde puan almış edinmek.)

ç) Emniyet Teşkilatı personeli şehit ya da vazife malullerinin benzeşen ya da çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8’inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80’ini almış almak, (Güvenlik Teşkilatı Personeli Şehit veya Vazife Malulü benzeşen ve çocukları için 2016 ya da 2017 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan tarzında en az (48,00), 2016 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (56,00) taban puan ya da üzerinde puan almış olmak.)

d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate gücenmek şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle erkek ve bayan adaylar için 30 yaşından gün almamış olmak, (31 Aralık 1988 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş elde etmek)

e) Tabanca taşımaya veya silahlı ödev yapmaya yasal bir engeli bulunmamak,

f) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilmiş şartları taşımak,

Söz konusu yönetmeliğin ilgili maddelerinde POMEM’lere alınacak öğrencilerin yükseklik ve kilo şartları altında belirtilen, öteki hususlar için Emniyet Teşkilatı Afiyet Şartları Yönetmeliğini inceleyiniz.

“Liselerden Emniyet Bilimleri Fakültesi ile Fakülte ve Yüksek Mektep lisans programına, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine ve Polis Meslek Yüksek Okulu Ön Lisans programına alınacak öğrencilerin boyları asgari erkeklerde 167 cm, kadınlarda 162 cm olacaktır.”

“Liselerden Güvenlik Bilimleri Fakültesi ile Fakülte ve Yüksek Mektep lisans programına, Polis Iş Eğitim Merkezlerine ve Polis Iş Yüksek Okulu Ön lisans programına alınacak öğrencilerin; herhangi bir hastalığa alt olmaksızın, beden kitle indeksi 18.00 (dahil) ile 27.00 (dahil) aralarında olanlar öğrenciliğe kabul edilir.”

g) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Cinayet Kanununun 53’üncü maddesinde açıklanmış süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

ğ) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve yarı yerlerde çalışmış ya da aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış almak, genel etik ve edebe tutarsız mahiyette her türlü yazılmış, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde sebebiyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan nedeniyle idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

h) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye ya da siyasi partilerin ast kuruluşlarına aza bulunmadığına dair yazılmış açıklama arzetmek, (sınav uygulama dilekçesinin ilgili bölümüne aday kendi el yazısı ile durumunu belirtecektir.)

ı) Alkol, uyuşturucu ya da uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

i) Kamu haklarını kullanmaktan mahrum bırakılmış olmamak,

j) Sıhhat Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış almak,

k) Güvenlik soruşturması ve kayıtlar araştırması olumlu elde etmek.

l) Erkek adaylar için 1111 Sayılı Askerlik Kanununa tarafından askerlikle ilişiği bulunmamak

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER NELERDİR?

İnternetten ön uygulama yapan ve bana kalırsa dilekçe ve imtihan için çağrılan adayların getirmesi gereken belgeler;

a) T.C. kimlik numarası yazılmış beyanı, (sınav uygulama dilekçesinin ilgili bölümüne aday 11 haneli T.C. kimlik numarasını ve bu kimlik numarasının kendisine ait olduğunu el yazısı ile ilgili satıra yazacaktır.)

b) Sınav başvuru formu dilekçesi, tam ve eksiksiz olarak doldurulacaktır.(sınav giriş belgesi yayınlandığı tarihte, sınav başvuru formu dilekçesi www.pa.edu.tr adresinden indirilecektir.)

c) Namzet Sağlık Bilgilendirme Formu, bütün ve eksiksiz olarak doldurulacaktır. (sınav antre belgesi yayınlandığı tarihte, aday sıhhat bilgilendirme formu www.pa.edu.tr adresinden indirilecektir.)

ç) Adayların Somut Yeterlilik Sınavı Parkuruna Katılmasına Engel Sağlık Probleminin bulunmadığına dair beyanı, (imtihan giriş belgesi yayınlandığı tarihte, laf konusu belge www.pa.edu.tr adresinden indirilecektir.)

d) Önlisans, lisans diplomasının ya da geçici tamamlama belgesinin aslı ile birlikte fotokopisi, (Yabancı Ülkeden alınan önlisans, lisans diplomaları YÖK Başkanlığından alınan eşitlik belgesi ile birlikte kabul edilecektir.)

e) KPSS netice belgesinin bilgisayar çıktısı,

f) Son bir sene içinde çekilmiş dört adet biyometrik resim

g) Kendisi ve evli ise eşinin sabıka kaydı olmadığını ifade eden yazılı beyanları, (imtihan kullanim dilekçesinin ilgili bölümüne namzet kendi el yazısı ile kendisinin ve evli ise eşinin sabıka kaydı durumunu yazacaktır.)

ğ) Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme belgesi, (Eğer yaş tashihi yaptırmış iseniz, yaptırdığınız yaş tashihinin tarihini gün-ay-yıl olarak yazınız. Kesinleşmiş Mahkeme Karar tarihi yazılacak ve tasdikli mahkeme emri dilekçe esnasında teslim edilecektir.)

h) Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya Vazife Malulü olanların Benzeşen ya da Çocuklarından, Güvenlik Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığınca bahşedilen şehitlik veya vazife malullük belgesinin Kurumca onaylı örneği,

ı) Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu,

i) Sınav Antre Belgesi,

j) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmadığına dair belge (Tahliye, tecil ya da askerlik şart belgesi)

UYARI: Rağbette nitelikleri taşıyan ve istenen belgeleri getiren adayların kanımca başvuruları alınır. Dilekçe ile ilgili olarak istenen belgelerde gerçeğe tutarsız beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır.

 

pomem POMEM dilekçe polis alımı POMEM öğrenci alımı polis alımı başvurusu polis akademisi

Haber Kategorisi:
Gündem

Bu Habere Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir